ธรรมคีตะ-เสียงปลุก เสียงปลง เสียงธรรม โดยสมณะเสียงศีล ชาตโร
AddThis Social Bookmark Button

ธรรมคีตะ-เสียงปลุก เสียงปลง เสียงธรรม ให้เสียงโดยสมณะเสียงศีล ชาตโร รวบรวมพระธรรมคำสอน มาเรียงร้อยเป็นร้อยแก้วประกอบดนตรีไทยอย่างไพเราะ เป็นคำปลุกเร้าให้ทำความเพียร

argaiv1049

ธรรมคีตะ-เสียงปลุก เสียงปลง เสียงธรรม
1 เสียงปลุก ๑ (ภาค ๑)
2 เสียงปลุก ๑ (ภาค ๒)
3 เสียงปลุก ๒ (ภาค ๑)
4 เสียงปลุก ๒ (ภาค ๒)
5 เสียงปลง ๑ (ภาค ๑)
6 เสียงปลง ๑ (ภาค ๒)
7 เสียงปลง ๒ (ภาค ๑)
8 เสียงปลง ๒ (ภาค ๒)
9 เสียงธรรม ๑ (ภาค ๑)
10 เสียงธรรม ๑ (ภาค ๒)
11 เสียงธรรม ๒ (ภาค ๑)
12 เสียงธรรม ๒ (ภาค ๒)

 

 

Add comment


Security code
Refresh

My title