สถานีโทรทัศน์บีบีซีของอังกฤษ ทำรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับพุทธศาสนาเรื่องวิถีแห่งการมีสติตื่นรู้ โดยเสนอบทสัมภาษณ์หลวงพ่อชา สุภัทโท


BBC broadcasted a television program on Buddhism 'The Mindful Way', featuring an interview with Ajahn Chah, a highly revered Thai monk.  

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.