โพธิปักขิยธรรม หรือ โพธิปักขิยธรรม 37 เป็นธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้ คือ เกื้อกูลแก่การตรัสรู้ เกื้อหนุนแก่อริยมรรคอันได้แก่ 

- สติปัฏฐานสี่
- สัมมัปปธานสี่
- อิทธิบาทสี่
- อินทรีย์ห้า
- พละห้า
- โพชฌงค์เจ็ด
- มรรคมีองค์แปด

 

เว็บวัดคอนคอร์ดรวบรวมธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวกับโพธิปักขิยธรรม 37 ประการดังต่อไปนี้
(คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

ธรรมเทศนาที่เกี่ยวกับโพธิปักขิยธรรม 37
1) สติปัฏฐานสี่
- แนวทางปฎิบัติสติปัฎฐานสี่ โดยการดูลมหายใจ สมเด็จพระสังฆราช
- สติปัฏฐานสี่ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
- ภาวนาแยกกาย เวทนา จิต หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
- ฝึกสติรู้สึกตัว หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

2) สัมมัปปธาน สี่
- สัมมัปปธาน สี่ (ตอน 1.1) สมเด็จพระสังฆราช
- สัมมัปปธาน สี่ (ตอน 1.2) สมเด็จพระสังฆราช
- สัมมัปปธาน สี่ (ตอน 2) สมเด็จพระสังฆราช

3) อิทธิบาทสี่
- อิทธิบาทสี่ สมเด็จพระสังฆราช
- อิทธิบาทธรรม หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
- เริ่มฝึกอิทธิบาทสี่, บารมีสิบ หลวงพ่อฤาษี ลิงดำ

4) อินทรีย์ห้า
- อินทรีย์ห้า สมเด็จพระสังฆราช
- อินทรีย์ห้า หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
- อินทรีย์ห้า พุทธทาส ภิกขุ

5) พละห้า
- พละห้า(1) สมเด็จพระสังฆราช
- พละห้า(2) สมเด็จพระสังฆราช
- พละห้า-อินทรีย์ห้า หลวงปู่ชา สุภัทโท
- นิวรณ์5 แก้ด้วยสติ,สมาธิ,ศรัทธา.ปัญญา,ความเพียร หลวงปู่สุวัจน์

6) โพชฌงค์เจ็ด
- โพชฌงค์เจ็ด (1) สมเด็จพระสังฆราช
- โพชฌงค์เจ็ด (2) สมเด็จพระสังฆราช

7) มรรคมีองค์แปด
- มรรคแปด สมเด็จพระสังฆราช
- มรรคแปดไปทางนี้ (1) เจ้าคุณโชดก
- มรรคแปดไปทางนี้ (2) เจ้าคุณโชดก
- อริยสัจสี่ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
- อริยสัจสี่ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
- ออกจากสิ่งที่เป็นทุกข์ พุทธทาส ภิกขุ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(คลิกที่ชื่อตอนเพื่อฟังเสียงเทศน์/click the titles for audio)

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.