ธรรมเทศนา เรื่องมงคลชีวิต 38 ประการ โดยท่านเจ้าคุณโชดก คณะ 5 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์  กทม.

Dhamma preaching "38 Blessing of Life" by Ven. Chao Khun Chodok, Group 5, Maha That Yuwaraj Rungsalit Temple, Bangkok, Thailand

ธรรมเทศนา เรื่องมงคลชีวิต 38 ประการ
โดยท่านเจ้าคุณโชดก
001 มงคลชีวิต ที่ 1, 2, 3
002 มงคลชีวิต ที่ 4
003 มงคลชีวิต ที่ 5
004 มงคลชีวิต ที่ 6
005 มงคลชีวิต ที่ 7
006 มงคลชีวิต ที่ 8 , 9
007 มงคลชีวิต ที่ 10
008 มงคลชีวิต ที่ 11, 12
009 มงคลชีวิต ที่ 13, 14
010 มงคลชีวิต ที่ 15, 16
011 มงคลชีวิต ที่ 17, 18, 19, 20
012 มงคลชีวิต ที่ 21, 22, 23
013 มงคลชีวิต 24, 25
014 มงคลชีวิต 26, 27
015 มงคลชีวิต 28, 29, 30, 31
016 มงคลชีวิต 32 , 33
017 มงคลชีวิต 34, 35,
018 มงคลชีวิต 36 (1)
019 มงคลชีวิต 36 (2)
020 มงคลชีวิต 36 (3)
021 มงคลชีวิต 36 (4)
022 มงคลชีวิต 37 (1)
023 มงคลชีวิต 37 (2)
024 มงคลชีวิต 38

 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.