รวมธรรมเทศนาของหลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่

A collection of Dhamma preachings by Ven. Sim Bhuddhajaro at Tum Pa Plong Temple, Chaingmai, Thailand.

คำสอนหลวงปู่สิม พุทธาจาโร
01 เกิดมาเป็นทุกข์
02 เกิดมาได้อะไร
03 เข้าถึงธรรม
04 เข้าพรรษา
05 เจตนาที่เป็นบุญ
06 เชือกผูกคอ - บอผูกศอก
07 เตือนจิตกิเลสที่ประมาทมัวเมา
08 เตือนนักภาวนา
09 เทพเทวดามีจริง 1
10 เทพเทวดามีจริง 2
11 เทศน์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
12 เทศน์วันปวารณาออกพรรษา
13 เพียรปฎิบัติภาวนา
14 เส้นทางสู่ความสุข
15 เห็นแจ้งด้วยปัญญา
16 เห็นโทษในการเกิด
17 เห็นมรณะภัย
18 เอาใจภาวนา 
19 เอาใจมาเก็บไว้ที่ปลอดภัย
20 เอาใจสอนใจ
21 แนวทางปฏิบัติ
22 แร่ทองคํา 
23 โมหะสมาธิ
24 ให้ตั้งใจภาวนา 
25 ไม่ต้องรอพระศรีอารย์ 
26 กระดูก 300 ท่อน (ตอนที่ 1)
27 กระดูก 300 ท่อน (ตอนที่ 2)
28 กามคุณ
29 กาย เวทนา จิต ธรรม
30 กายเป็นเพียงธาตุสี่
31 กายมีจิตครอง
32 การจดจําคําสั่งสอน
33 การปฏิบัติภาวนา 
34 กำหนดเห็นความตาย
35 กิเลสเป็นปัจจัยให้เกิด 
36 กินแล้วนอนเหมือนสุกร
37 ขัดจิตด้วยสมาธิ 
38 คนตาบอดจูงคนตาบอด 
39 ความโกรธเหมือนไฟ 
40 ความสุขในพระนิพพาน
41 คุณพระเป็นที่พึ่ง 
42 จงทำจิตใจให้แน่วแน่มั่นคง
43 ดี ชั่ว กิเลสพลิกแพลง 
44 ตั้งใจปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันธรรม 
45 ตายทุกวัน
46 ตายอยู่ทุกขณะเวลา
47 ทำใจให้นิ่งเป็นดวงเดียว
48 ทุกข์เป็นของจริง 
49 ธรรมปฎิบัติ
50 นะโมเทอดทูนสูงสุด
51 นักภาวนากลัวตาย
52 นั่งเฝ้าตู้พระธรรม 
53 นิวรณ์ 
54 ป่าช้าในกาย 
55 ภาวนาก่อนตาย
56 มรณะกรรมฐาน 
57 ยึดพระธรรมเป็นที่พึ่ง
58 รวมจิตให้ตั้งมั่น 
59 วันคืนล่วงไปเราทำอะไรอยู่
60 วิริยะ ขันติ บารมี 
61 สุดยอดของศาสนา 
62 ห้วงทุกข์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(คลิกที่ชื่อตอนเพื่อฟังเสียงเทศน์/click the titles for audio)

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.