รวมธรรมเทศนาของหลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท วัดป่าภูริทัตตปฎิปทาราม 

A collection of Dhamma preachings by Ven. Jaey Jundho at Bhurittatta Patipatarham forest temple. 

คลิกที่นี่/click here for ประวัติและปฎิปทา/Biography and Practices  

คำสอนหลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท
01 หลวงปู่เจี๊ยะ 1 MP3 ประวัติ
02 หลวงปู่เจี๊ยะ 2 MP3 ประวัติ
03 หลวงปู่เจี๊ยะ ณ วัดธรรมสถิตย์
04 การพิจารณากาย 13 ส.ค. 24
05 การใคร่ครวญพิจารณาเป็นสิ่งสำคัญ
06 ปัญญาประกอบไปด้วยสมาธิ 7 ส.ค
07 แสงสว่างทั้งหลายสว่างเหนือปัญญาไม่มี
08 งานหลวงปู่หลุย 28 ธ.ค. 27
09 ชาดกเรื่อง ตา - ยาย 12 ม.ค. 30
10 นึกถึงแต่คำบริกรรมพุทโธ 24 ส.ค. 26
11 เทศน์ที่บ้านคุณ สุวิทย์ หวั่งหลี
12 ธรรมและปฏิบัติสมาธิภาวนา 26 พ.ย.
13 เทศน์ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย
14 บวชกาย - บวชใจ 13 ส.ค. 24
15 บวชเพื่ออะไร 16 ส.ค. 24
16 ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา
17 นั่งนานว่าพุทโธมากๆ 22 ก.ย. 23
18 เตสํ วูปสโมสุโข
19 รูป อนัตตา
20 หนทางเข้าสู่อริยะมรรค
21 จิตตํ ทนฺตํ สุขาวหนฺ
22 รูป อนิจจัง
23 สมโถจ วิปัสนา 2 ส.ค. 23
24 พูดคุยชาวโพธาราม ธ.ค. 32
25 ทำอย่างไรให้ใจสงบ 30 ส.ค. 24
26 ณ พุทธมณฑล 31 ม.ค. 31
27 ถามปัญหาธรรมะบ้าน คุณสุวิทย์
28 พูดคุยทั่วไป
29 สนทนาธรรม
30 เตสัง วูป สโม สุโข
31 หลวงปู่เจี๊ยะ
32 ถามตอบ
33 ถามตอบ
34 ถามตอบ
35 12 พ.ค. 33
36 9 ส.ค. 23
37 30 ส.ค. 24
38 3 ก.ย. 25
39 24 ส.ค. 26
40 24 ส.ค. 26 (ไม่ซํ้า )

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(คลิกที่ชื่อตอนเพื่อฟังเสียงเทศน์/click the titles for audio)  

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.