ธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ วัดป่าเขาน้อย บุรีรัมย์

A collection of Dhamma preachings by Ven. Suwaj Suwajo at Kao Noi forest temple, Burirum Thailand. 

click here for ประวัติและปฎิปทา/Biography and Practices  

คำสอนหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
1) รู้เหตุแห่งทุกข์เพื่อให้ถึงความสุข
2) ที่พึ่งอันสูงสุด
3) ความเคารพ ความสงบ
4) ความไม่ประมาทคือเครื่องประกันชีวิต
5) พิจารณากายให้รู้ความเป็นจริง (กายะคตาสติ)
6) ความสงบเท่านั้นทำให้เกิดความสุข
7) จิตยึดมั่นในที่ใดภพก็เกิดที่นั้น
8) ปฏิบัติบูชา
9) ธรรมทั้งหลายเป็นคู่
10) การสู้เวทนา
11) กำลังปัญญา
12) กำหนดจิตให้รู้กายในกาย
13) เข้าพรรษา
14) ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
15) ความฉลาดอันสูงสุดที่เหนือความทุกข์เหนือความตาย
16) ความดีภายนอกภายในเป็นพลัง
17) ความดีหรือไม่ดีเกิดจากจิตใจของเรา
18) ความตั้งใจเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติ
19) ความตั้งใจมั่นอยู่ที่ไหน-ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
20) ความตั้งใจ
21) ความทุกข์เกิดจากจิตไม่รู้ความจริง
22) ความเพียรพยายาม
23) ความไม่ประมาท ตอนที่ 1
24) ความไม่ประมาท ตอนที่ 2
25) ความไม่ประมาท ตอนที่ 3
26) ความไม่ประมาท ตอนที่ 4 
27) ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย
28) ความรู้ตัว หลวงปู่ขาว
29) ความรู้ตัวสำคัญมากในการภาวนา
30) ความสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุข
31) ความสำเร็จจากการปฏิบัติ
32) จิตที่เป็นกุศล ขุมทรัพย์อันประเสริฐอยู่ที่ใจ
33) เจตนาละเว้นคือศีล
34) ตักน้ำใส่ถังแตก
35) ตาบอดคลำช้าง
36) เทศน์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่สิม
37) ธรรมคือสภาพทรงไว้ซึ่งความจริง
38) นักปฏิบัติ-ปัญญาอันชอบ
39) ปัญญารอบรู้ในกองสังขาร
40) พระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม
41) พละห้า
42) ภาวนาเพื่อดับทุกข์
43) ศรัทธาขันติโสรัสจะ
44) สถานการศึกษาพระพุทธศาสนาคือวัด
45) สนทนาธรรม
46) สมบัติของใจ
47) สัจธรรมคือความจริง
48) สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกับโป/ ขันธ์ห้า
49) สิ่งที่ทำให้คนต่างกันเพราะการอบรมและฝึกหัด
50) สิ่งที่หาได้ยาก ๔ อย่าง
51) อภิณหปัจจเวกขณะ
52) เอาธรรมเป็นหลักในการฝึกจิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(คลิกที่ชื่อตอนเพื่อฟังเสียงเทศน์/click the titles for audio)

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.