ธรรมบรรยายชุด รอยธรรม
01 เบื้องต้นการภาวนา โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี
02 จิต โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี
03 มัคคสมังคี โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี
04 อนัตตา โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี
05 การมีพระพุทธเจ้าเป็นของยาก โดย หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
06 สติ โดย หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
07 กาย เวทนา จิต ธรรม โดย หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
08 แจ้งที่ใจ โดย หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
09 ภาวนาดูมรณะกรรมฐาน โดย หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
10 บำเพ็ญคุณธรรม โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
11 ให้เรียนรู้ตัวเอง โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
12 การปฎิบัติเริ่มต้นเข้าถึงนิพพาน โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
13 จิต โดย หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
14 ธรรมชาติของจิต โดย หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
15 ลักษณะของจิต โดย หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
16 อารมณ์ของจิต โดย หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
17 พลังจิตจากสมาธิ โดย หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
18 สติ โดย หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
19 ภาวนาแยกกาย เวทนา จิต โดย หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
20 การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
21 สมาธิในฌาน โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
 

 

(คลิกที่ชื่อตอนเพื่อฟังเสียงเทศน์/click the titles for audio )

 {jcomments on}

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.