หนังสืออิเลคโทรนิกส์และเสียงธรรมเทศนาในที่ประชุมพระของท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ที่ท่านเรียกว่าเป็นธรรมะแบบแกงหม้อจิ๋ว คือเน้นสอนเพื่อวิมุตติหลุดพ้น รวมทั้งหมด 31 กัณฑ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2505-2525  (ดาวน์โหลดหนังสือคลิกที่นี่, ดาวน์โหลดเสียงเทศนาทั้งหมดคลิกที่นี่) เสียงธรรมมาจาก www.forestdhamma.org 

(คลิกที่ภาพหนังสือเพื่ออ่านแบบเต็มจอ)

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.