เทศน์ชุดเตรียมพร้อม พ่อแม่ครูอาจารย์เทศนาโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ซึ่งพักอยู่วัดป่าบ้านตาด ในราวต้นพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๘  คุณเพาพงาเดินทางมาวัดป่าบ้านตาด เมื่อเธอได้รับอนุญาติให้ออกจากโรงพยาบาลภายหลังรับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย แม้เธอจะได้รับวินิจฉัยว่ามีชีวิตอยู่ได้เพียงหกเดือน แต่ในความเป็นจริงเธอมีชีวิตมาได้ถึงสิบเอ็ดเดือน ซึ่งเป็นผลมาจากกำลังจิตใจที่เข้มแข็งที่เกิดขึ้นกับเธอในช่วงที่อยู่ภาวนาและที่ได้รับธรรมะจากวัดป่าบ้านตาด ตลอดเวลาสี่เดือนที่เธอพักที่วัดป่าบ้านตาด หลวงตามหาบัว ได้เทศนาโปรดคุณเพาพงาถึง ๑๓๐ กัณฑ์ แต่ที่เสียงเทศนาที่รวบรวมไว้ในที่นี้เพียง ๙๓ กัณฑ์ และหนังสืออิเลคโทรนิกส์รวบรวมไว้ ๔๖ กัณฑ์ (ดาวน์โหลดหนังสือคลิกที่นี่, ดาวน์โหลดเสียงเทศนาทั้งหมดคลิกที่นี่)

(Please click on the book image to read it in a full size.)

 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.