หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

นามเดิมว่า เทสก์ เรี่ยวแรง เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๔๕ ปีขาล ณ บ้านสีดา ตำบลกลางใหญ่ จังหวัดอุดรธานี บิดาชื่อ อุส่าห์ เรี่ยวแรง เดิมเป็นชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

เมื่ออายุ 16 ปี หลวงปู่เทสก์ ได้ติดตามพระอาจารย์สิงห์ รอนแรมไปในป่า เป็นเวลาเดือนกว่า จึงถึงเมืองอุบลฯ หลวงปู่ไปบรรพชาเป็นสามเณร โดยมีพระอาจารย์ลุย บ้านดงเค็งใหญ่ เป็นพระอุปัชฌาย์ บรรชาแล้วได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม จนสอบนักธรรมชั้นตรี ได้ในปีที่มีอายุครบ ๒๐ และวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๔๖๖ จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดสุทัศน์ อำเภอเมือง อุบลราชธานี โดยมี พระมหารัฐ เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระมหาปิ่น ปญฺญาพโล เป็นพระกรรมวาจาจารย์

หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี นับเป็นลูกศิษย์ ที่สำคัญยิ่งของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตโต องค์หนึ่ง ท่านได้อุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญธรรมด้วยชีวิตเป็นเดิมพัน หลวงปู่ฯ ได้บำเพ็ญกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน และความเจริญมั่นคงแห่งพระศาสนา โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ และด้วยจิตใจที่แน่วแน่มั่นคง ผู้ที่เคยได้กราบนมัสการท่าน มักพูดในทำนองเดียวกันว่า ได้รับความอิ่มใจและเป็นบุญของเขาที่ได้มีโอกาสกราบนมัสการท่าน ทั้งนี้คงเป็นเนื่องจากบารมีธรรมที่หลวงปู่ได้บำเพ็ญเพียรปฏิบัติมาและเมตตาจิต ที่หลวงปู่แผ่มายังบุคคลเหล่านั้นนั่นเอง

100 ปี เทสรังสี หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
1. ปฏิจจสมุปบาท
2. ขันธ์ห้าเป็นภาระ
3. สมมติ-บัญญัติ
4. พระพุทธคุณครั้งที่ 1
5. พระพุทธคุณครั้งที่ 2
6. แยกโลกออกจากธรรม
7. ความฉลาดในความโง่
8. สติ สมาธิ ปัญญา
9. กรรม ๑
10. มนุษย์สมบัติ
11. หญ้าปากคอก
12. ความโง่
13. การศึกษาพุทธศาสนา
14. คนสี่เหล่า
15. มัจจุราช
16. หลักปฏิบัติ(ออกพรรษา)
17. แก่นของการปฏิบัติ
18. หลักพุทธศาสนา ๔ ประการ
19. ธรรมะ
20. ไตรสรณคมน์
21. หลักการฟังธรรมเทศนา
22. ต้นไม้พุทธศาสนา
23. วิธีภาวนา
24. ตั้งสติพิจารณากาย
25. พระรัตนตรัย
26. การกำหนดรู้ทุกข์
27. ไตรลักษณ์
28. ขี้ขโมย
29. มาฆบูชา
30. ชีวิตเป็นของน้อย
31. ประโยชน์ของขันธ์
32. จิตที่ควรชมและขน
33. ที่พึ่งที่อาศัย
34. บังสุกุล
35. สติรักษาจิต
36. ภาวนา
37. ฝึกหัดจิต
38. เครื่องเปรียบเทียบ
39. คุณพระพุทธ ๒
40. คุณพระพุทธ ๑
41. วิธีหาจิต
42. บันได
43. แนวปฏิบัติพระพุทธ
44. ธาตุสี่สรีระยนต์
45. งานภายใน
46. รูปธรรม นามธรรม
47. มาร
48. ความไม่ประมาท
49. ธรรมและพระธรรม
50. หลักปฏิบัติธรรมะ
51. ความปลอดโปร่ง
52. ความเสื่อมสูญของชีวิต
53. อนัตตา
54. จิต
55. นักรบ
56. ธรรมอาศัยความสงบ
57. ความตื่น(ปีใหม่)
58. คุณพระธรรม
59. อารมณ์
60. จิตใจ
61. วิธีหาจิต
62. ความเกิดดับ
63. ฝึกหัดกรรมฐาน
64. มะม่วงหวาน
65. บันได ๓ ขั้น
66. หลักปฏิบัติพุทธศาสนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.