Article Index

ธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงตามหาบัว ญานสัมปันโน ชุดหลักของใจ เป็นเทศนาอบรมพระ ช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2505-2546 รวม 350 กัณฑ์แบ่งออกเป็นจำนวนสิบตอน เทศนาชุดนี้เกือบทั้งหมดเกิดขึ้นก่อนโครงการช่วยชาติที่เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2540 จึงเป็นระยะที่หลวงตามหาบัวไม่ค่อยได้ทำกิจสงเคราะห์โลกอื่นๆมากนัก แต่เป็นระยะที่ท่านเทศนาอบรมพระที่ทำความเพียรในวัดอย่างเข้มงวด ซึ่งท่านเรียกว่าเป็นธรรมะแกงหม้อเล็ก ธรรมะแกงหม้อจิ๋วที่เข้มข้นเหมาะกับผู้ที่แสวงหามรรคผลนิพพาน พระเณรลูกศิษย์ที่อบรมกับท่านในช่วงนี้ได้ถึงอรรถธรรมอันวิเศษอย่างมากมาย ถือเป็นธรรมะเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานชุดสำคัญที่สุดชุดหนึ่งในวงการกรรมฐานไทย 

'Refuge' Desanas of Revered Venerable Luangta Maha Boowa Ñanasampanno are the collection of the desanas for monks during 1962-2003. The collection includes 350 desanas and ten parts. Almost all of the desanas took place prior to his well known 'Help the Nation' campaign in 1996. It was the period that Ven Luangta Maha Boowa had less involvement of charitable projects for lay communities, and focused on teaching his monastic students who rigoreously practiced at this temple. He called this type of desana as a 'small pot curry' desana, meaning it is not generalized for diversed audience, but more specific for advanced students who aim for nibbana. Several of his monastic students during this period has attained spiritual achiement in their practices. As such, this desanas collection is considered one of the most essential teachings  to attain nibbana in Thailand's forest tradition theravada buddhism.

เทศน์อบรมพระ ชุด หลักของใจ แผ่นที่ 1
001P สติปัฏฐานสี่ 25 สค 05
002P อบรมพระ 2 กย 05
003P พ่อแม่ครูอาจารย์เป็นแบบอย่าง 
004P สวากขาตธรรม 12 กย 05
005P พระจริง พระปลอม 05 พย 05
006P อบรมพระ 25 มค 07 
007P อริยสัจนอก อริยสัจใน 21 กพ 07
008P อบรมพระ 16 มีค 07
009P อบรมพระ 22 กค 07  
010P กิเลส - ธรรมะ เป็นอย่างไร 23 กค 07
011P อบรมพระ 24 กค 07
012P อบรมพระ 29 พย 08
013P อบรมพระ 17 เมย 09
014P ทิฏฐิมานะ 31 สค 09
015P ทำผ้าขี้ริ้วให้เป็นทองคำ 2 ธค 09
016P อวิชชารวมตัวปกปิดจิตแท้-ธรรมแท้
017P นักปฏิบัติคือนักรบกล้าหาญ 5 ธค 09
018P อบรมพระ 24 ธค 09
019P อบรมพระ 31 ธค 09
020P ธรรมะของพระพุทธเจ้า 10 มีค 10
021P อบรมพระ 27 มิย 10
022P กายคตาสติ 25 ตค 10
023P ขาดความรอบคอบในสติ 13 พย 10
024P อบรมพระ 21 กค 15
025P ขอชัยชนะอย่างเดียว 11 พย 20
026P ของจริงเต็มตัว 21 ธค 20
027P กอดกรรมฐานอยู่เฉย ๆ 9 มค 21
028P แหวกแนว 28 มค 21
029P พระจริงพระกาฝาก 8 กพ 21
030P ตลาดมรรคผลนิพาน 17 มีค 21
031P บ๋อยกลางเรือนของกิเลส 31 มีค 21
032P วิเศษด้วยธรรม 17 เมย 21
033P ดัดสันดานด้วยกิเลส 24 เมย 21
034P เหนือสมมุติ 7 พค 21 
035P ใจฝึกทรมานได้ 16 พค 21
036P ทนทุกข์เพื่อสุข 25 พค 21
037P เปิดเผยโลกธาตุ 6 มิย 21
038P ความบริสุทธิ์ 9 มิย 21
039P หันหลังให้ข้อปฏิบัติ 14 มิย 21
040P อริยสัจจริงอย่างนี้ 23 มิย 21
041P กิเลสกลัวสติปัญญา 6 กค 21
042P ที่สุดของจิต 3 สค 21
043P สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา 5 สค 21
044P ซ่อนเล็บ 10 ธค 21
045P ความเป็นอิสระของจิต 17 กค 21
046P อย่ามัวเมาความจำ 30 กค 21
047P ปัญญาอบรมสมาธิ 10 สค 21
048P หลักเกณฑ์ของวัฏจักร 17 สค 21
049P ยอมตายกับความเพียร 23 สค 21
050P ปลุกใจให้ต่อสู้ 28 สค 21
051P รากแก้วของวัฏจักร 5 กย 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.