หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ อดีตเจ้าอาวาส วัดป่านิโครธาราม บ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณปีพ.ศ. 2466 ท่านได้ถวายตัวเป็นศิษย์ ของพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโลและพระมั่น ภูริทตฺโต ที่วัดบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ณ ที่นี้ ได้พบกับพระฝั้น อาจาโรเป็นครั้งแรก ท่านเป็นศิษย์ที่พระอาจารย์มั่นมอบคำบริกรรมให้โดยเฉพาะ เพราะท่านมีราคะจริต เบื้องต้นท่านให้คำว่า "กายเภทํ กายมรณํ มหาทุกฺขํ" ต่อมาท่านให้เปลี่ยนว่า "เยกุชฺโฌ ปฏิกุโล" ท่านมีพระอาจารย์ฝั้น, พระอาจารย์กงมา เป็นสหธรรมิกออกธุดงค์ 

 คำสอนหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
โฆสกะมหาเศรษฐี
โลกธรรม ๘
โปรดปัจจวัคคีย์และสาวก
ตั้งใจฟังเทศน์ให้จริง

 

 

 

 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.