หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก วัดทุ่งสามัคคีธรรม สุพรรณบุรี หลวงตามหาบัวยกย่องหลวงพ่อสังวาลย์ว่าเป็นพระทองคำ พระอรหันต์

การแสดงธรรมของท่าน กลั่นกรองออกมาจากความรู้เห็นของหัวใจ การที่ท่านอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ จึงมิได้นำข้อธรรมจากตำรับตำรามาสอนศิษย์ ธรรมะทุกตอน ทุกประโยค คั้นมาจากศีลออกมาจากสมาธิ ออกมาจากปัญญา เป็นภาษาลูกทุ่ง ผู้มุ่งสู่อรรถมุ่งธรรมโดยแท้ ท่านมักเตือนทุกคนให้เร่งปฏิบัติอย่าประมาท แม้จะมีความรู้ ความเข้าใจเพียงใด ก็ไม่ควรนิ่งวางใจ พระพุทธเจ้าของพวกเราไม่เคยว่างเว้นแม้ขณะจิตในเรื่องเหล่านี้

คำสอนหลวงปู่สังวาลย์ เขมโก
1) จิตตวิถี
2) ที่พึ่งอันเกษม
3) ภาวนากันตาย
4) มุทิตากรรมฐาน
5) มุสาธรณีสูบ
6) ความอยากปิดบังทุกข์
7) ผู้ไม่ตาย
8) ธรรมะที่ลานธรรม
9) มาตาผู้รู้ใจ
10) รู้...เฉย
11) หลวงปู่ฝากไว้
12) ความอยากปิดบังทุกข์
13) เมตตาเป็นอาวุธ
14) ธรรมะปฏิสันถาร
15) เกาะศพข้ามฝั่ง
16) แนะนำผู้ปฏิบัติ
17) เมตตาธรรม
18) มีครูดี
19) รู้จักประมาณในอาหาร
20) รู้อด รู้ทน พ้นทุกข์
21) ทำจริง รู้จริง
22) รวมธรรมที่เรือนไท
23) ทำใจให้ไปนิพพาน
24) จิตตวิเวกใหม่
25) มรรค 4 ผล 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.