พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย อุดรธานี เป็นศิษย์องค์สำคัญ องค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน องค์หลวงตาท่านชื่นชมปฎิปทาของท่านและความสัปปายะของวัดป่านาคำน้อย

ประวัติ พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก ท่านบรรพชาขณะมีอายุ 11 ปี ณ วัดกลางสนาม อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อปี พ.ศ. 2500 โดยมี หลวงปู่กงแก้ว ขันติโก เป็นพระอุปัชฌาย์ บรรพชาแล้ว ได้อยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) ตำบลหนองตูมใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เป็นระยะเวลา 9 ปี และได้รับการญํตติเป็นพระภิกษุที่วัดศิลาวิเวก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยมีหลวงปู่คำ คัมภีรญาโณ เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่ออุปสมบทแล้ว ในพรรษาแรกได้อยู่จำพรรษากับหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ที่วัดภูจ้อก้อ อีกหนึ่งพรรษา หลังจากนั้น ได้ไปจำพรรษากับหลวงปู่จาม มหาปุญโญ ที่วัดป่าวิเวกวัฒนาราม บ้านห้วยทราย อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 1 พรรษา แล้วติดตามองค์หลวงปู่จาม ขึ้นไปจังหวัดเชียงใหม่ และไปจำพรรษากับหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ณ วัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 1 พรรษา แล้วกลับลงมาจำพรรษาอีกครั้งหนึ่งกับหลวงปู่จาม มหาปุญโญ ที่วัดป่าห้วยทราย อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร หลังจากนั้น ช่วงปี 2512-2525 ได้อยู่จำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กับองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ช่วงออกพรรษา ได้ลาองค์หลวงตามาวิเวกในแถบจังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย ราว พ.ศ. 2523 เห็นว่าสถานที่ตั้งวัดป่านาคำน้อยในปัจจุบัน เป็นสถานที่สัปปายะเหมาะสำหรับการภาวนา จึงได้รวมกับคณะศรัทธาญาติโยม พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าร่วมกัน จัดตั้งเป็นวัดปฏิบัติในพระพุทธศาสนา และได้พัฒนาให้มีความเจริญสืบเนื่องเป็นลำดับมา

คำสอน หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก
01. ข้อคิดก่อนฟังธรรมชุดที่ 19
02. 50 ปี ที่ฝังฝากตนไว้ในพระพุทธศาสนา
03. วันบูรพาจารย์ ณ วัดป่าสุทธาวาส
04. ปฏิบัติบูชากัน วันวิสาขบูชา (วันพระ)
05. ธรรมะปฏิบัติสำหรับพระใหม่
06. วันที่โลกร้อน มนุษย์ร้าย หายนะเกิด
07. อบรมผู้สนใจใฝ่ธรรม ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
08. เห็นเหตุใดจึงได้ทรงผนวช
09. อายุวัฒนะ พระอาจารย์ไชยา วัดป่าบ้านค้อ
10. สาราณิยธรรม ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกนึกถึงกัน
11. ธรรมเสริมค่า พัฒนาเสริมคุณ
12. มีสติยามใด ภาวนายามนั้น (วันพระ)
13. โอวาทวันปวารณาออกพรรษา
14. ผลกระทบอบายมุขต่อผู้บริหารการศึกษา
15. ร่วมสร้างธรรมเจดีย์ ณ วัดโพธิสมภรณ์
16. อยากรู้ พิสูจน์ดูเถิด ตายแล้วไม่สูญ
17. ผู้ตั้งใจมาศึกษา ต้องเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย
18. ธรรมของสัตบุรุษเพื่อความเจริญ (แปลอังกฤษ)
19. สิทธัตถะทรงคิดแนวที่คนไม่คาดคิด (ภาษาภูไท)
20. ปรารภวันมรณภาพ ตู้หนวด (ภาษาอีสาน)
21. บุญคุณพ่อแม่มากมายเหลือคณา (ภาษาอีสาน)
22. อุปสมบทพิธี วัดป่านาคำน้อย
23. คณะสงฆ์วัดป่านาคำน้อย อนุโมทนาให้พร

  

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.