รวมธรรมเทศนาของหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ วัดป่าสุคะโต ตำบล ท่ามะไฟหวาน. อำเภอแก้งคร้อ. จังหวัดชัยภูมิ จัดทำเผยแพร่โดยชมรมคนรู้ใจ

A collection of Dhamma preachings by Ven. Kamkian Suwanno at Sukhato Temple, Chaiyabhoom, Thailand.

ธรรมบรรยายชุดศิลปะการรู้ซื่อๆ
001. คุมกำเนิดตัวกูของกู
002. สุขทุกข์ไม่มีค่า
003. รู้อย่างที่เป็น
004. ปฏิบัติธรรมให้เป็นอาชีพ
005. รู้เห็นสมมติบัญญัติ ปรมัตถ์บัญญัติ
006. ดูโดยไม่ให้ค่า สร้างมรรคผล
007. ดูโดยไม่ร่วมแสดง
008. ทำจิตให้อิสระจากกิเลส
009. สร้างชีวิตให้มีปัญญาพุทธะ
010. สอนตัวเองจนได้ปริญญาชีวิต
011. สอบอารมณ์ด้วยตัวเอง
012. ให้บทเรียนสอนตัวเอง
013. วิสาขบูชา
014. แก้วิปัสสนู
015. พ้นกลัว พ้นเจ็บ พ้นทุกข์
016. ปิดอบายภูมิ
017. เห็นไม่ใช่รู้

 

 

 

 

 

 

 

  

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.