ในโอกาสระลึกถึงวันครบรอบวันมรณะภาพของ ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ในวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ทางวัดพุทธธัมมธโร หรือวัดคอนคอร์ด ได้ร่วมระลึกด้วยการจัดงานสวดบูชาคุณครูบาอาจารย์ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน นี้ เวลาประมาณ ๑๒:๐๐ นาฬิกา   รวมถึงจัดปฎิบัติทำวัตรสวดมนต์และนั่งสมาธิเป็นพิเศษเพื่อบูชาคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ ท่านพ่อลี ในวันจันทร์และวันอังคารที่ ๒๕-๒๖ เมษายนนี้ ในเวลา ๑๙:๐๐ นาฬิกา  คลิกเพื่อฟังธรรมะท่านพ่อลี ธัมมธโร

In observance of the commemoration of Ven Lee Dhammadharo's departure date on April 26th, 1961 at Asokaram Temple, Samutprakarn Province, Thailand , Wat BuddhaDhammadharo aka. Wat Concord will hold a chanting session to express our gratitude to Venerable on this Sunday, April 24th around 12:00pm. Also, we would hold a chanting and meditation session in observance of this commemoration of Ven Lee Dhammadharo's departure on Monday and Tuesday, April 25th-26th at 7:00 pm. 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.