วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เมษายน ศกนี้ วัดพุทธธัมธโรจะจัดงานบุญสงกรานต์ ประกอบด้วยการตักบาตร การถวายภัตตาหาร การถวายสังฆทานและต้นผ้าป่า ตลอดจนการสรงน้ำพระ  ก่อเจดีย์ทราย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เป็นการเถลิงศกใหม่ด้วยการทำบุญกุศล งานจัดแบบเรียบง่าย ที่สำคัญเชิญร่วม นมัสการอัฐิธาตุ อังคารธาตุและรูปหล่อองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงตามหาบัว ญานสัมปันโน ที่เพิ่งถูกอัญเชิญมายังประเทศสหรัฐอเมริกาและจะประดิษฐานเป็นการถาวรที่วัดคอนคอร์ด

On Sunday, April 10th, 2011, Wat Buddha Dhammadharo will hold a Songkran merit celebration, which includes monks do alms round, food offering, Sangha Dana, and off season robe offering. This event will also have religious water pouring on Buddha statute, forming sand stupa, pouring water on senior members, but very simple in a traditional way. More importantly, please come to pay respect to Ven Luangta Maha Boowa's relics, ashes, and his statue, which have recently brought to the USA. 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.