วัดพุทธธัมธโร (วัดคอนคอร์ด) มีความยินดีที่จะบอกบุญเชิญชวนญาติธรรมจากทั้งใกล้ไกล มาร่วมสักการะอัฐิธาตุ, อังคารธาตุ, และรูปหล่อขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่วัดพุทธธัมธโร (วัดคอนคอร์ด) 1217 Babel Lane, Concord, CA 94518 อนึ่งอัฐิธาตุ, อังคารธาตุ, และรูปหล่อขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์ ได้เพิ่งถูกอัญเชิญมายังประเทศสหรัฐอเมริกาโดยภันเตเอวัง ผู้ก่อตั้งและรักษาการเจ้าอาวาสวัดโอไฮโอ ธรรมาราม และคุณเสมอเทพ ศรีทาสร้อยเป็นผู้มีจิตศรัทธาถวายรูปหล่อองค์พ่อแม่ครูอาจารย์

(ฟังธรรมกัณฑ์สำคัญ/One of his important teachings: น้ำตาร่วงกับธรรมอัศจรรย์/Tearful with Amazing Buddha Teaching)

 Wat Buddha Dhammadharo (Wat Concord) gladly extend an open invitation to devout Buddhists to pay respect to Relic, Ashes, and Statue of Ven. Luangta MahaBoowa at the temple residing at 1217 Babel Lane Concord, CA 94518. The Relics, Ashes, and Statue have recently brought to the US by Bhunte Awang the founder and caretaker Abbot of Wat Ohio Dhammaram. The statue has been donated by Mr. Samerthep Sritasoi.

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.