ข่าวจากวัดป่าบ้านตาด องค์พระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้ละขันธ์ เข้านิพพาน เมื่อเวลา ตี 3:53 ของวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2554 ตามเวลาประเทศไทย สิริรวมอายุ 97 ปี 5 เดือน 18 วัน ทางวัดคอนคอร์ด พุทธธัมมธโร จะจัดพิธีสวดอภิธรรม โดยจะแจ้งกำหนดการให้ทราบในการต่อไป

Update from Baan Taad Forest Monastery: Ven Ajahn Maha Boowa Nanasampanno has passed away peacefully at 03:53 am on Sunday, January 30th, 2011. He was 97 years old 5 months and 18 days of age. Wat Buddhadhamdharo or Wat Concord would hold a pray session for funeral at our monastery. The schedule will be provided later.
 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.