ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมเป็นเจ้าภาพเทพื้นลานวัด ด้วยพื้นลาดยาง...

ด้วยวัดพุทธธัมมธโร ได้รับอนุญาตจากซิตี้ เมืองคอนคอร์ด ให้ทำลานวัดเพื่อประกอบสาธารณะประโยชน์รวมเนื้อที่ทั้งหมด 5,000 ตารางฟุต
ดังนั้นจึงขอแจ้งข่าวให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ทาบุญในครั้งนี้ โดยการร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวน 1,000 กอง กองละ $25 เหรียญ (5 ตารางฟุต) หรือตามแต่กำลังศรัทธา เพื่อเป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาสืบต่อไปสิ้นกาลนาน.
กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎคม พ.ศ.2560
เวลา 06.00 - 07.30 AM  -นั่งสมาธิภาวนา – เจริญพุทธมนต์ - แผ่เมตตา
เวลา 10.20 AM -  ทำบุญตักบำตร และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เวลา 12. 30 PM -  ฟังพระธรรมเทศนา- ถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างลานวัด
- พระสงฆ์อนุโมทนา –ทำพิธีเวียนเทียน เป็นเสร็จพิธี.
วาระอันเป็นมหามงคลเช่นนี้ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมเป็นเจ้าภาพ และร่วมงานมหากุศลในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน
 
We would like to extend an invitation to all Buddhist devotees to participate in the fundraising and offering
ceremony for the construction of temple ground pavement. Wat Buddhadhammadharo has received permission from the City of Concord to pave a total of 5,000 square feet of temple grounds for public use and benefit. Donors who wish to make merit by participating in this fundraising and offering ceremony can sponsor the construction of the temple ground pavement. There will be 1,000 sponsorship portions, at 5 square feet per portion, which donors can sponsor for $25 per portion or any amount as desired and willing.
 

 

วัดพุทธธัมมธโร (วัดคอนคอร์ด)
WAT BUDDHADHAMMADHARO
1217 BABEL LANE CONCORD, CA 94518
Tel: (925) 825-1645
www.watconcord.org

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.