ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมงานทำบุญวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ณ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้....

 

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 

ทำบุญเนื่องด้วยวันอาสาฬหบูชา

เวลา 06.00 น.  ทำวัตรสวดมนต์เช้า-สวดมนต์ นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา

เวลา 10.30 น. ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

เวลา 12.30 น. ฟังพระธรรมเทศนาวันอาสาฬหบูชา เวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

- หล่อเทียนเข้าพรรษา เป็นอันเสร็จพิธี

 

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559 

เวลา 06.00 น. ทำวัตรสวดมนต์เช้า นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา

เวลา 10.30 น. ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

เวลา 17.00 น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น และทำพิธีเว่ียนเทียน นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา

 

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559

เวลา 06.00 น. ทำวัตรสวดมนต์เช้า นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา

เวลา 10.30 น. ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

เวลา 17.00 น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญจิตภาวนา และทำพิธีเข้าพรรษา

 

วาระอันเป็นมหามงคลเช่นนี้ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญ และร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

(925)845-1645

www.watconcord.org

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.