ร่วมสร้างบุญ สั่งสมบารมี ปฏิบัติธรรม เวียนเทียน ถวายผ้าป่าสามัคคี ในงานทำบุญวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดพุทธธัมมธโร (ภายในงานมีการออกร้านอาหาร น้ำดื่ม ขนมหวาน แจกฟรีทุกรายการ) 

วันวิสาขบูชา  ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง ตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ  ตรัสรู้  และปรินิพพาน  ในวันเพ็ญเดือน  ๖  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์อันสำคัญนี้  วัดพุทธธัมมธโร  กำหนดให้มีการจัดงานทำบุญ  ปฏิบัติธรรม  เวียนเทียน  เนื่องงานวันวิสาขบูชา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

              

 

กำหนดการ

 

วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น
- สวดอิติปิโส และสวดทิพย์มนต์ จนถึงเที่ยงคืน
- นั่งสมาธิภาวนาจนถึง ๐๔.๐๐ น.

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

เวลา  ๐๔.๐๐  น.   ทำวัตรสวดมนต์เช้า,
เวลา  ๑๐.๐๐ น.   พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต  ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์,

- พุทธศาสนิกชนทำวัตรสวดมนต์เช้า,รับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา  ๑๒.๐๐  น.   พิธีถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อวันวิสาขบูชา
- เจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี  ถวายต้นผ้าป่า
- พระครูวิวิธศาสนกิจวิธาน (หลวงพ่อเริ่มชัย) ให้โอวาทวันวิสาขบูชา 
- พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร  
- พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
เป็นอันเสร็จพิธี

   จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน  ปวงชนทุกหมู่เหล่า  ร่วมงานมหากุศลในครั้งนี้  โดยพร้อมเพรียงกัน
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัว เจริญในธรรม เจริญในหน้าที่การงาน เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ประสบสิ่งอันพึงปรารถนาโดยชอบธรรม ร่ำรวย มีชัย ปลอดภัย ร่มเย็น ตลอดจริกาลนาน 

 

“ผู้ประพฤติธรรม  ธรรมนำความสุขมาให้”

วัดพุทธธัมมธโร
(925)825-1645
www.connord.org

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.