ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมจองเป็นประธานกฐิน  ประจำปี พ.ศ. 2559 ท่านละ $ 1,000  ทอดถวายในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ  วัดพุทธธัมมธโร  เมืองคอนคอร์ด  รัฐแคลิฟอร์เนีย  สหรัฐอเมริกา

รายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร.(925)849-2438, (914)261-4996

www.watconcord.org

บุญไม่มีขาย  ใครอยากได้ต้องทำเอา
การสั่งสมบุญ  นำมาซึ่งความสุข

 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.