ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสรัฐอเมริกา

ด้วยวัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา กำลังดำเนินการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นที่ทำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิภาวนา ของพระภิกษุสงฆ์สามเณร แลพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งเป็นสถานที่ฉันภัตตาหาร และประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

 

แต่เนื่องจากการก่อสร้างนั้น ยังขาดปัจจัยในการดำเนินการอีกเป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญบริจาคสร้างศาลาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย

 

พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงอานิสงส์สร้างศาลาปฏิบัติธรรมไว้ว่า "บุญ คือ ความสุข ความเจริญ ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมในตลอดกาล แลบุคคลผู้นั้นจักเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ มีลาภ มียศ มีความสุขกายสุขใจ" ยอดของบุญในทางพระพุทธศาสนา คือ ขุดบ่อน้ำ สร้างศาลาปฏิบัติธรรม สร้างถนนหนทาง หรือสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ ย่อมมีอานิสงส์มากนานัปการ ฯลฯ

 

 วาระอันเป็นมหามงคลเช่นนี้ ทุกท่านไม่ควรพลาด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระอาจารย์เริ่มชัย ชินวังโส เจ้าอาวาสวัดพุทธธัมมธโร โทรศัพท์ (925)825-1645 หรือ www.watconcord.org

 

บุญ นำความสุขมาให้ ทั้งในปัจจุบันแลเบื้องหน้า

 

พระอาจารย์เริ่มชัย ชินวังโส เจ้าอาวาสวัดพุทธธัมมธโร

พระอาจารย์เฉลิม สุโีโร เจ้าอาวาสวัดสาคราเมนโต้พุทธวนาราม

ภายในศาลาปฏิบัติธรรมที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง

ภายในศาลาปฏิบัติธรรมที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.