อนุรักษ์ เผยแพร่ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย เชิญร่วมงาน "สวัสดีปีใหม่ ไทยสงกรานต์"  ณ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย  "รดน้ำ ขอพร เสริมศิริมงคลแก่ชีวิต" 

 

วันสงกรานต์  เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณกาล  ชาวไทย  ลาว  เขมร  ถือกำหนดเป็นวันขึ้นปีใหม่  เพื่อเป็นการอนุรักษ์  เผยแพร่  สืบสาน  วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย วัดพุทธธัมมธโร  จึงกำหนดให้มีการจัดงาน  “สวัสดีปีใหม่  ไทยสงกรานต์”  โดยมีรายละเอียดการจัดงานต่อไปนี้

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่  ๑๒  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๘

 เวลา  ๐๙.๓๐  น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
 เวลา  ๑๐.๐๐  น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต,ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
  - พุทธศาสนิกชน  ทำวัตรสวดมนต์เช้า  รับประทานอาหาร
 เวลา  ๑๒.๓๐  น.  พิธีถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
 - พระสงฆ์เทศนาเรื่อง  “วันสงกรานต์”  

 - พระสงฆ์ให้พร  ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
 - พิธีรดน้ำพระสงฆ์  ขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่,แจกของที่ระลึก  เป็นอันเสร็จพิธี

   จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชน  และปวงชนทุกหมู่เหล่า  ร่วมงานมหากุศลในครั้งนี้  โดยพร้อมเพรียงกัน

  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัว เจริญในธรรม เจริญในหน้าที่การงาน เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ประสบสิ่งอันพึงปรารถนาโดยชอบธรรม ทุกประการเทอญ

 

“ผู้ให้ทานในสิ่งที่เลิศ  ย่อมได้สิ่งที่เลิศเช่นกัน”

  “การสั่งสมบุญ  นำมาซึ่งความสุข”

วัดพุทธธัมมธโร  (925)825-1645

www.watconcord.org

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.