ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมงานทำบุญวันมาฆบูชา ประจำปี 2558 ณ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

วันมาฆบูชา  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์  แก่พระภิกษุอรหันต์จำนวน  1,250 รูป  ซึ่งเดินทางมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย  และพระภิกษุอรหันต์ทั้งหมดล้วนแต่อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา  ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง  วัดพุทธธัมมธโร จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานวันมาฆบูชา  ประจำปีพุทธศักราช  2558 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

เวลา 10.30 น. ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

เวลา 12.30 น. ฟังพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ และประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

- พิธีถวายผ้าป่า เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารที่พักสงฆ์

- ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

- พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร เป็นเสร็จพิธี

 

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

เวลา 18.30 น. ทำวัตรเย็น, พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันมาฆบูชา

- ประกอบพิธีเวียนเทียน

- ฟังพระธรรมเทศนา และปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา จนถึงเวลา 24.00 น.

 

วาระอันเป็นมหามงคลเช่นนี้ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญ และร่วมงานในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

 

วัดพุทธธัมมธโร

(925)825-1645

 

www.watconcord.com

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.