เนื่องในโอกาสวันธรรมสวนะ(ตามปฏิทินปักขคณนา) เชิญญาติธรรมผู้สนใจร่วมทำบุญ สวดมนต์ ปฎิบัติจิตภาวนา ที่วัดพุทธธัมมธโร เป็นสามช่วงคือ

10:00AM-11:00AM ถวายภัตตาหาร (ทุกวัน)
06:30PM - 8:30PM  ทำวัตรเย็น (สวดมนต์และภาวนาอย่างละหนึ่งชั่วโมง มาร่วมได้ทุกวัน)
09:00PM - 12:00AM  ปฎิบัติจิตภาวนา (เฉพาะวันพระและวันศุกร์) 

 

 

 

สามารถร่วมกิจกรรมเพียงช่วงใดช่วงหนึ่งก็ได้ โปรดแต่งกายสุภาพและมาก่อนเวลาอย่างน้อยห้านาที ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ 925-825-1645


In observance of Buddhist observance day(per Pakkanana lunar calendar), we invite devout Buddhists to participate in merit ceremony, evening chanting, and meditation practice at Wat Buddhadhammadharo or Wat Concord with the following schedule.

10:00AM - 11:00AM Food offering to monastic members (daily)
06:30PM - 08:30PM  Evening session (daily chanting/meditation for one hour each)
09:00PM - 12:00AM Meditation (Buddhist observation day and Friday)

  

 

 

You may participate in either session. Please dress properly and arrive at least five minutes early. You may contact us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or 925-825-1645 for more information.

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.