Article Index

สปอตโดยตะวัน คำสุจริต

(English) วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระคุณและเป็นอนุสรณ์สถานแด่ท่านพ่อลี ธัมมธโร แห่งวัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ลูกศิษย์องค์สำคัญของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระปรมาจารย์ใหญ่สายกรรมฐาน และได้รับแต่งตั้งเป็นหนึ่งในวัดสาขาอย่างเป็นทางการของวัดอโศการามจำนวนไม่กี่แห่งในต่างแดน

ในวันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการพร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกา วัดพุทธธัมมธโร ได้จัดให้มีพิธีทำบุญครบรอบ ๕ ปี ขึ้น ในโอกาสนี้ทางวัดพุทธธัมมธโรได้นิมนต์ พระเถระสายธุดงคกรรมฐาน ศิษย์ของพระธรรมวิสุทธิมงคล (พ่อแม่ครูอาจารย์ ท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน) ได้แก่

๑) หลวงปู่ณรงค์ อาจาโร (๔๒ พรรษา) เจ้าอาวาสวัดป่ากกสะทอนและรักษาการเจ้าอาวาส วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด (ธรรมเทศนาคลิกที่นี่, ประวัติและปฏิปา)
๒) พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ (๓๙ พรรษา) เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิตย์ (ฟังเสียงของท่านคลิกที่นี่, ประวัติและปฏิปทา)
๓) พระครูอรรถกิจนันทคุณ (พระอาจารย์นพดล นันทโน, ๓๔ พรรษา) อดีตพระเลขาฯ ขององค์หลวงตามหาบัวอยู่ระยะหนึ่ง ปัจจุบันเจ้าอาวาสวัดป่าดอยลับงา (ฟังเสียงของท่านคลิกที่นี่ นาทีที่ ๗ เป็นต้นไป, ประวัติและปฏิปทา๑, เกร็ดประวัติและปฏิปทา๒)

ทั้งสามรูปยังเป็นกรรมการของคณะกรรมการอำนวยการสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนมายังญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทั้งใกล้ไกล มาร่วมกันทำบุญครบรอบ ๕ ปี วัดพุทธธัมมธโร ในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

กำหนดการ 

วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เวลา ๑๐:๐๐ น.  พระ ๗ รูป เจริญพระพุทธมนต์, สาธุชนร่วมกันทำบุญตักบาตร, 
  ถวายภัตตาหาร, และรับประทานอาหารร่วมกัน 
เวลา ๑๒:๑๕ น.  แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์, ถวายเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์
  และรับอนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี 

คณะกรรมการและอุบาสกอุบาสิกาวัดพุทธธัมมธโร ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญในครั้งนี้ ขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยและบุญกุศลอันเกิดจากการบำเพ็ญของท่านในครั้งนี้ ขอจงเป็นพลวะปัจจัย นำท่านพร้อมด้วยครอบครัว และญาติมิตร จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ สมบูรณ์ด้วย จตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ 

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญได้ที่ ๑) Wat Buddhadhammadharo บัญชีเลขที่ 9341186751 Chase Bank ๒) คลิกจ่ายผ่านระบบออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ หรือ ๓) ส่งมาที่ Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord, CA 94518

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.