Article Index

(English version) เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาในวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน เกิดขึ้นวันเพ็ญเดือนหกเดียวกันอย่างน่าอัศจรรย์ วัดพุทธธัมมธโร หรือวัดคอนคอร์ด ขอเชิญชวนญาติธรรม มาร่วมงานบุญวิสาขบูชา ตามกำหนดการดังนี้

วันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕,  

๑๘:๓๐  จัดทำวัตรสวดมนต์-สวดธรรมจักร-สวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ-สวดทิพย์มนต์ (สวดธาตุ๖) และนั่งสมาธิแบบเนสัชชิก (ปฏิบัติตามกำลัง อาจกลับก่อนในระหว่างรายการได้)

วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

๐๔:๐๐  ทำวัตรเช้า-สวดมนต์-แผ่เมตตา

๑๐:๓๐  ทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

๑๒:๑๕ ฟังพระธรรมเทศนา-ถวายสังฆทาน-ถวายผ้าป่าสามัคคี-เวียนเทียน

วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ วันวิสาขบูชา

๑๘:๓๐ ทำวัตร-สวดมนต์-นั่งสมาธิภาวนา-แผ่เมตตา-เวียนเทียน 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.