เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เสด็จเป็นประธานการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่วัดพุทธดัลลัส เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส โดยก่อนหน้าวันประชุม ท่านได้เมตตามาเยี่ยมชมและเป็นกำลังใจในการดำเนินงานของคณะสงฆ์และญาติธรรมของวัดพุทธธัมมธโรหรือวัดคอนคอร์ด และจะพำนักที่วัดพุทธธัมมธโรเป็นเวลาสองคืน ก่อนเดินทางสู่เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัสเป็นการต่อไป ในเช้าตรู่วันที่ ๓ พฤษภาคม ศกนี้ 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.