หากท่านผู้ชมเว็บวัดคอนคอร์ดมีปัญหาที่ไม่สามารถกดเล่นแถบเสียง ผ่านเบราเซอร์ Internet Explorer 9 (ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้จะไม่พบบน Chrome หรือ Fire Fox) ทางเว็บมีวิธีแก้ไขปัญหานี้ง่ายๆ สามขั้นตอนดังต่อไปนี้

If you may have a trouble playing the audio player or tracks on Internet Explorer 9 (you would not experience this if you use Chrome or Fire Fox), here are three simple steps to fix the problem.

 

 ขั้นที่ 1) คลิกปุ่ม 'Tools' บน menu bar แล้วเลือกคลิก 'Compatibility View settings'

 Step 1) Click on 'Tools' on menu bar, then click 'Compatibility View settings'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขั้นที่ 2) ในเมนู 'Compatibility View settings' พิมพ์คำว่า 'watconcord.org' ตามภาพแล้วคลิกปุ่ม 'Add'.

 Step 2) In 'Compatibility View settings' menu, type 'watconcord.org' as shown in the figure. Then, click 'Add'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 3) จะเห็นชื่อwatconcord.org ในช่อง'websites you've added to Compatibility View settings' แล้วคลิกปุ่ม 'Close'.

Step 3) You will see 'watconcord.org' in 'websites you've added to Compatibility View' box, then click 'Close'.

 

อีกข้อสังเกตหนึ่งคือ บางครั้งอาจพบว่าคลิกแล้วแต่ทิ้งช่วงประมาณ 5-10 วินาทีกว่าแถบเสียงนั้นจะเริ่มเล่น ปัจจัยนี้อาจจะเนี่องมาจาก เซริฟเวอร์ของเว็บที่เราฝากไฟล์เสียงไว้อาจทำงานช้าในบางโอกาส ทางแก้ก็เพียงแค่รอสักครู่ภายหลังกดปุ่มเล่น

Another thing to mention is it sometimes takes 5-10 seconds after clicking the audio track or a player before it starts to play. This issue is from the offsite server that this website puts the audio files may sometimes have lag time. Best solution would be to wait a short while after clicking play.

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.