แจ้งเปลี่ยนเวลาทำวัตรเย็น (สวดมนต์ ปฎิบัติจิตภาวนา) ที่วัดพุทธธัมมธโร เป็นดังนี้คือ

ช่วงที่หนึ่ง 06:30PM - 8:30PM ทำวัตรเย็น (สวดมนต์และภาวนาอย่างละหนึ่งชั่วโมง มาร่วมได้ทุกวัน)
ช่วงที่สอง 09:00PM - 12:00AM ปฎิบัติจิตภาวนา (เฉพาะวันพระและวันศุกร์)

สามารถร่วมกิจกรรมเพียงช่วงใดช่วงหนึ่งก็ได้ โปรดแต่งกายสุภาพและมาก่อนเวลาอย่างน้อยห้านาที ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ 925-825-1645


Schedule Change for evening service (evening chanting, and meditation practice) at Wat Buddhadhammadharo or Wat Concord with the following schedule.

First Period 06:30PM - 08:30PM Evening session (daily chanting and meditation for one hour each)
Second Period 09:00PM - 12:00AM Meditation (Buddhist observation day and Friday)

You may participate in either session. Please dress properly and arrive at least five minutes early. You may contact us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or 925-825-1645 for more information. 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.