เชิญญาติธรรมผู้สนใจร่วมทำบุญ สวดมนต์ ปฎิบัติจิตภาวนา ที่วัดพุทธธัมมธโร เป็นสามช่วงคือ

ช่วงที่หนึ่ง 10:00AM-11:00AM ถวายภัตตาหาร (ทุกวัน)
ช่วงที่สอง 06:00PM - 8:00PM ทำวัตรเย็น (สวดมนต์และภาวนาอย่างละหนึ่งชั่วโมง มาร่วมได้ทุกวัน)
ช่วงที่สาม 09:00PM - 12:00AM ปฎิบัติจิตภาวนา (เฉพาะวันพระและวันศุกร์) 

สามารถร่วมกิจกรรมเพียงช่วงใดช่วงหนึ่งก็ได้ โปรดแต่งกายสุภาพและมาก่อนเวลาอย่างน้อยห้านาที ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ 925-825-1645


Open invitation to devout Buddhists to participate in merit ceremony, evening chanting, and meditation practice at Wat Buddhadhammadharo or Wat Concord with the following schedule.

First Period 10:00AM-11:00AM Food offering to monastic members
Second Period 06:00PM - 08:00PM Evening session (daily chanting and meditation for one hour each)
Third Period 09:00PM - 12:00AM Meditation (Buddhist observation day and Friday)

You may participate in either session. Please dress properly and arrive at least five minutes early. You may contact us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or 925-825-1645 for more information.

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.