วันนี้วันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ ตรงกับวันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่อเวลาประมาณ ๐๕.๐๐ นาฬิกา พระอริยเจ้าหลวงปู่จันทา ถาวโร ได้เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพาน ดับขันธ์ลาวัฏวน มิหวนคืนกลับมาสู่สังสารวัฏ ด้วยอาการสงบที่กุฏิขององค์ท่าน ณ วัดป่าเขาน้อย ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร สิริรวมอายุ ๙๐ ปี ๑๐ วัน ๕ ชั่วโมง รวมพรรษามหานิกาย ๓ พรรษา และ พรรษาที่ญัตติธรรมยุติ ๖๒ พรรษา พรรษา

กำหนดพิธีสรงน้ำสรีระศพหลวงปู่จันทา ถาวโร เย็นวันนี้เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาวัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วยความรำลึกอาลัยในองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร  หลวงปู่จันทา ถาวโร ศิษย์ หลวงปู่ขาว อนาลโย ผู้มีความเพียรเป็นเลิศ ปฏิบัติขั้นอุกฤต จนบรรลุวิมุติธรรม คุณธรรมขั้นสูงสุด ผู้แตกฉานในธรรม และวินัย เป็นผู้ทรงอภิญญาญาณ หลุดพ้นจากสังสารวัฏ เป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มาเผยแพร่เพื่อน้อมเป็นธรรมานุสติ สังฆานุสสติ และ มรณานุสติ

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.