Article Index

(English version) เพื่อระลึกถึงวันครบรอบถวายเพลิงสรีระองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในวันที่ 31 มกราคม 2493 ได้มาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง วัดพุทธธัมธโร จัดงานวันบูรพาจารย์ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งมุทิตาจิตและความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ทั้งหลายที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่ทางโลกและพุทธศาสนาอย่างเอนกอนันต์ และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เราชาวพุทธผู้ตั้งอยู่ในบุญกุศลและความไม่ประมาทในกาลเวลา สมควรที่จะได้ทำบุญสร้างกุศลเพิ่มเติ่ม และอำนวยอวยชัยให้พรแก่กันและกัน เพื่อความเป็นสิริมงคล อยู่เย็นเป็นสุขแก่ชีวิตครอบครัว และ หน้าที่การงาน ทั้งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไว้

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่ใจบุญทั้งหลาย ได้ร่วมบุญใหญ่ สวดมนต์ ปฏิบัติจิตภาวนาตลอดรุ่ง (หรือตามกำลังของท่าน) ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 18:30 น. จนถึงข้ามวันใหม่ ของวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตน พร้อมกับทอดผ้าป่าสามัคคีในวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญบารมีที่ได้ทำบุญในครั้งนี้ จงเป็นพละปัจจัย ปกป้องคุ้มครองรักษาท่านและครอบครัว ให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เทอญ

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555,  

06:30 PM-12:00 AM จัดทำวัตรเย็น-สวดมนต์-สวดธรรมจักร-สวดทิพย์มนต์ 9 จบ (สวดมนต์ข้ามคืน)

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 

12:00 AM-04:00 AM นั่งสมาธิภาวนาข้ามคืน

04:00 AM-04:30 AM ทำวัตรเช้า-สวดมนต์-แผ่เมตตา

10:30 AM ทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

12:15 PM ฟังพระธรรมเทศนา-ถวายสังฆทาน-ถวายผ้าป่าสามัคคี

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.