Article Index

(English version) วาระดิถีขึ้นปีใหม่ ได้มาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ซึ่งถือกันว่าเป็นวาระที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ที่พวกเราได้ทำบุญอยู่เย็นเป็นสุขมาโดยตลอดจนถึงปีใหม่นี้ เราชาวพุทธผู้ตั้งอยู่ในบุญกุศลและความไม่ประมาทในกาลเวลา สมควรที่จะได้ทำบุญสร้างกุศลเพิ่มเติ่ม และอำนวยอวยชัยให้พรแก่กันและกัน เพื่อความเป็นสิริมงคล อยู่เย็นเป็นสุขแก่ชีวิตครอบครัว และ หน้าที่การงาน ทั้งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไว้ และเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง ให้รู้จักวิธีทำบุญให้ ทาน รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา ตามหลักทางพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุนี้ วัดพุทธธัมมธโร จึงได้จัดทำบุญขึ้นปีใหม่

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่ใจบุญทั้งหลาย ได้ร่วมทำบุญส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ และขอเชิญร่วมสวดมนต์ไหว้พระ ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2554 เวลาๅ 18:30 น. จนถึงข้ามวันใหม่ ของวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตน พร้อมกับทอดผ้าป่าสามัคคีในวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญบารมีที่ได้ทำบุญในครั้งนี้ จงเป็นพละปัจจัย ปกป้องคุ้มครองรักษาท่านและครอบครัว ให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดปี 2555 เทอญ

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2554,  

06:30 PM จัดทำวัตรสวดมนต์-สวดธรรมจักร-สวดอิติปิโส 108 จบ-สวดทิพย์มนต์ 9 จบ (สวดมนต์ข้ามคืน)

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2555 

06:00 AM นั่งสมาธิภาวนา-ทำวัตรเช้า-สวดมนต์-แผ่เมตตา

10:30 AM ทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

12:15 PM ฟังพระธรรมเทศนา-ถวายสังฆทาน-ถวายผ้าป่าสามัคคี

 


 

New Year’s Day is considered a prosperous occasion for those Buddhist whose efforts have earned merit and joy throughout the passing year.

It is a time for devout Buddhist, seeking merit and heedful of their time, to continue to accumulate more merit and offer blessings and best wishes to each other. It is a time to share the benefits of this fruitful and worthy path. With chants of “Anumothana!’, we all share merit to insure prosperity and well being in our personal life and professional life and to demonstrate our appreciation and encouragement for those practicing the Buddha’s teachings.

In addition, this upholds a prestigious Buddhist tradition and sets an example for the later generations to know how to be in merit—dhana (offering), to receive and follow the precepts, and to practice loving kindness meditation according to Buddhist practice.

This occasion the monaster extends an invitation to all devout Buddhist to participate in the New Year’s Day event and the off-season offering on that day.

May the power of the Triple Gem and the merit acquired in this event protect you and your family from peril and guide you on to success. May you all be prosperous in health, complexion, happiness, and strength for the whole of 2012.

Saturday, December 31st, 2011

06:30 PM Evening chanting, Dhammajak Sutra chanting, Buddha's grace chanting 108 times, Tippayamontra 9 times (almost all night chanting event)

Sunday, January 1st, 2012

06:00 AM Mediation-morning chanting-extending compassion

10:30 AM Morning alms round and food offering to monks

12:15 PM Dhamma preaching-sangha dhana offering-off season robe offering

 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.