Article Index

 

(English) ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี
เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์มีโอกาสได้ผลัดเปลี่ยนไตรจีวรใหม่ เนื่องจากของเก่าใช้นุ่งห่มมาตลอดระยะเวลานาน ย่อมเก่าและขาดชำรุด มีเรื่องเล่าว่าภิกษุชาวเมืองปาฐา 30 รูปพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ณ พระเชตะวันมหาวิหาร ไปไม่ทันวันเข้าพรรษา จึงพักจำพรรษาที่เมืองสาเกตุพอออกพรรษาแล้วพากันเดินกรำฝน มีจีวรเปรียกชุ่มด้วยน้ำฝน พอไปถึงแล้วก็เข้าเฝ้า พระพุทธองค์ทรงเห็นความลำบากของภิกษุเหล่านั้น จึงทรงอนุญาตให้รับผ้ากฐินได้ นางวิสาขาทราบความประสงค์ จึงนำผ้ากฐินมาถวายเป็นครั้งแรก จึงถือเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้
ดังนั้นจึงขอแจ้งข่าวมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ได้ร่วมกันทำบุญทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554
เวลา 09.00 น. ตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ วัดพุทธธัมมธโร
เวลา 19.30 น. ทำวัตรค่ำ-เจริญพระพุทธมนต์ และฟังพระธรรมเทศนา
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2554
เวลา 10.00 น. ทำบุญตักบาตร, ถวายภัตตาหาร, สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา 12.30 น. ทำพิธีถวายผ้ากฐิน, พระสงฆ์รับ และทำอนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

คณะกรรมการ และอุบาสกอุบาสิกาวัดพุทธธัมมธโร ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีศรัทธาร่วมทำบุญ ทอดกฐิน ในครั้งนี้ ขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย และบุญกุศลอันเกิดจากการทำบุญทอดกฐินของท่านในครั้งนี้ ขอจงเป็นพลวะปัจจัย นำท่านพร้อมด้วยครอบครัว และญาติมิตร จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ สมบูรณ์ด้วย จตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญได้ที่ Wat Buddhadhammadharo บัญชีเลขที่ 9341186751 Chase Bank หรือคลิกจ่ายผ่านระบบออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.