ข่าวอัปเดตพิธีปลงสรีระสังขารพระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554

02:00 PM เคลื่อนสรีระหลวงปู่ไปที่ศาลามหาวีระธรรมสภา

05:00 PM  พิธีน้ำหลวงสรงสรีระหลวงปู่

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่หรือ watpa.com

 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.