กัณฑ์ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔: กัณฑ์ที่ ๕ ชูชก ๗๙ พระคาถา
ท่านสามารถบริจาคร่วมเป็นเจ้าภาพทางออนไลน์โดยคลิกที่นี่

เชิญญาติธรรมร่วมฟังและเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก เพื่อสืบสานประเพณี อีกทั้งเพื่อรวบรวมจตุปัจจัยจากการจัดเทศน์มหาชาติ นำไปสมทบทุนโครงการซื้อที่ดินถวายวัดคอนคอร์ด ท่านสามารถร่วมฟังการเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์  สัปดาห์ละหนึ่งกัณฑ์ ติดต่อเป็นจำนวนสิบสามสัปดาห์ 


The episode on Sunday, August 21th, 2011: Episode 5--Chuchok (79 verses)
You may make a donation to co host the preaching online by clicking here.

 Open invitation to devout Buddhists to attend and host the Vessantara Preach or Tate Maha Chata. This activity would be to inhered this longstanding tradition and also used as a fundraising for the loan payoff initiative for the monastery.  You may attend this 13-episode preaching, which would be conducted weekly for thirdteen consecutive weeks. 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.