Article Index

(English) เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา 16-17 กรกฎาคม 2554 ซึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อ ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร เพื่อประกาศพระสัมโพธิญาณแก่ปัญจวัคคีย์ วัดพุทธธัมมธโร หรือวัดคอนคอร์ด ขอเชิญชวนญาติธรรม มาร่วมงานบุญวันอาสาฬหบูชา ตามกำหนดการดังนี้

 

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2554,

07:30 PM จัดทำวัตรสวดมนต์-สวดธรรมจักร-สวดอิติปิโส 108 จบ-สวดทิพย์มนต์ (สวดธาตุ 6)และนั่งสมาธิภาวนาตามกำลังศรัทธา

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2554

06:00 AM นั่งสมาธิภาวนา-ทำวัตรเช้า-สวดมนต์-แผ่เมตตา

10:30 AM ทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

12:15 PM ฟังพระธรรมเทศนา-ถวายสังฆทาน-ถวายผ้าป่าสามัคคี-ทำพิธีอาสาฬหบูชา-เวียนเทียน-และให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.