วันนี้ (อาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2554) ญาติธรรมวัดพุทธธัมมธโร (วัดคอนคอร์ด) จะร่วมกิจกรรมนำร่องการปฎิบัติภ​าวนานอกสถานที่ ที่ Mount Diablo State Park โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 15 คน เนื่องจากเป็นโครงการนำร่องดังนั้นจึงไม่ได้มีการแจ้งข่าวทั่วไป ผลของกิจกรรมจะนำไปขยายผลกิจกรร​มภาคฤดูร้อนที่คล้ายๆกันต่อไป ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างขอเงินสนับสนุนจากองค์กรเอกชนแห่งหนึ่ง เมื่อทุกอย่างลงตัวแล้ว โครงการอบรมสมาธินอกสถานที่ในราคาประหยัด จะประกาศให้ญาติธรรมรับทราบเป็นการกว้างขวางในลำดับถัดไป (ภาพถ่ายจากกิจกรรม)

 

Sunday, July 10th, 2011, Devout Buddhists at Wat Buddhadhamadharo (aka Wat Concord) would participate in a pilot activity to practice overnight meditation offsite at Mt. Diablo State Park. So far, participants for the pilot activity would be about 15 persons. Due to the nature of a pilot project, the monastery had not announced it publicly as usual. The lesson learned from this activity would be used to launch a similar summer activity. Also, the monastery is in a process of applying for a grant from a private organization. Once all factors are settled, an offsite meditation program at a low cost would be announced to devout Buddhists. (Photos from this activity)

 

 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.