วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ศกนี้ เป็นวันครบรอบการก่อตั้งวัดพุทธธัมมธโรเป็นปีที่สี่ ทางวัดพุทธธัมธโรขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ไกลมาร่วมงานบุญด้วยกันอีกวาระหนึ่ง โดยปีนี้วันฉลองวันก่อตั้งวัดเป็นวันพระอีกด้วย โดยมีคณะพระสงฆ์จากสาคราเมนโต้และซีแอทเทิลมาร่วมทำพิธี  กำหนดการเป็นดังต่อไปนี้

๐๘:๐๐ พระสงฆ์สวดปาติโมกข์
๑๐:๓๐ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
๑๒:๓๐ ถวายสังฆทาน

Thursday, June 30th is the forth foundation anniversary day of Wat Buddhadhammadharo. Wat Buddhadhammadharo (aka Wat Concord) would like to extend an invitation to devout Buddhists from near or far to participate in this special merit event of our long standing prosperous years, which happens to be a day of observance for Buddhists in this year. Bhikkhus from Sacramento and Seattle also participate in the rituals. The schedule would be as follows. 

08:00 AM Sangha recites Patimokha
10:30 AM Food offering to Sangha
12:30 PM Offering Sangha Dana

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.