คำชี้แจงกรณีจัดตั้งวัดป่าโคโลราโด ญาณสัมปันโน โดยคณะพระกรรมฐานลูกศิษย์ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่อความเข้าใจทีถูกต้อง รายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน www.luangta.com และ www.luangta.us

1) ประกาศวัดป่าบ้านตาด เรื่อง การวางระเบียบปฏิบัติของคณะสงฆ์เพื่อก่อตั้งวัดป่าโคโรลาโด สหรัฐฯ

2) หนังสือขอลาออกจากมูลนิธิวัดป่าบ้านตาด สหรัฐฯ เพื่อร้องขอให้ระงับการใช้จ่าย-คืนทรัพย์สินสู่สงฆ์

3) ภาพถ่ายจากสถานที่ก่อสร้างวัดป่าโคโลราโด ที่คณะสงฆ์ลงมติว่าไม่เหมาะสมต่อการเผยแผ่ศาสนา

4) เอกสารยืนยันวัดป่าบ้านตาดไม่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิวัดป่าบ้านตาด สหรัฐฯ อีกต่อไป ห้ามใช้ชื่อวัดไปกล่าวอ้าง

Public announcement--Clarification on Wat Pa Colorado Ñanasampanno Initiative. You may read more information at www.luangta.com and www.luangta.us

1) Public annoucement REF. 'Guideline for Sangha Practice on Wat Pa Colorado Establishment Initiative, USA,

2) Resignation Letter from The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization to Stop its Expenditure and Return the Asset to Sangha

3) Pictures of the current site of Wat Pa Colorado, where the Sangha has a consensus that the site is inappropriate for its mission.

4) Proof that Baan Taad Forest Monastery no longer has any relationship with the Baan Taad Forest Temple Charitable Organization of the United State. The monastery prohibit the charitable organization to use its name. 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.