ร่วมแสดงมุทิตาจิตและความกตัญญููกตเวทีต่อครูอาจารย์ที่ทรงบารมีสูงสุดในยุคปัจจุบัน
ขอเชิญสวดมนต์ น้อมถวายธาตุขันธ์องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ 
วันเสาร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.( 2.00 p.m) 

อายุ 98 ปี ได้อาพาธมาเป็นเวลาสองสามเดือน การอาพาธครั้งนี้ดูจะหนักหนากว่าทุกครั้ง ยังความเป็นห่วงมาแก่ศิษยานุศิษย์ของท่าน ตามความ  เชือทางพุทธศาสนา บทสวดมนต์บางบทสามารถช่วยลดอาการป่วยไข้ได้ ทางวัดคอนคอร์ด พุทธธัมธโร ได้จัดให้มีการสวดมนต์เพื่อน้อมถวายรักษาธาตุขันธ์องค์พ่อแม่ครูอาจารย์   หลวงตามหาบัว เป็นการแสดงออกซึ่งมุทิตาจิตและความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่ทางโลกและพุทธศาสนาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย จนถือว่าเป็นพระป่าที่มีบารมีสูงสุดและเป็นพระที่เทียบได้กับพระสีวลีซึ่งมากด้วยลาภผลในยุคปัจจุบัน จึงเชื่อว่าการสวดมนต์ถวายหลวงตาครั้งนี้จะยังมาซึ่งสุขภาพที่ดีมีโชคลาภ และความสุขอย่างอัศจรรย์แก่ท่านผู้ร่วมพิธีสวดมนต์


Chanting For Venerable Maha Bua’s Good Health

Your Chance to Express Your Gratitude to One of the Greatest Buddhist Masters!

January 22th, 2011,  2:00PM

, 98 years old, has been in ill health for a couple of months. This time his illness has been more serious than previously. According to Buddhist belief, chanting certain scriptures and mantra would help the patient recover effectively. Wat Concord Buddhadhammadharo will hold an open chanting session for good health for Venerable Maha Bua on January 22th beginning at 2:00 P.M. This is an open invitation for all devout Buddhist of Thai forest tradition monasteries to express their mudita and gratitude to their beloved Venerable Maha Bua, who is one of the greatest Buddhist masters in recent history and has contributed greatly to the Buddhist community and society as a whole. Venerable Maha Bua is recognized as a Venerable Siwalee, a Buddha disciple who has abundant of for-tune, of the recent era. 

This chanting for his good health is believed to bring great fortune, happiness, and good health for all participants as well. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{jcomments on}

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.