ด่วนที่สุด: พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิตย์ จังหวัดระยอง จะเดินทางมาพำนักที่วัดพุทธธัมมธโร(วัดคอนคอร์ด) ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม จนถึง วันพุธที่ 1 มิถุนายน เพื่อเยี่ยมเยียนกิจการของวัดป่ากรรมฐานในต่างแดน จึงเรียนเชิญ ญาติธรรมทั้งใกล้ไกลมารวมกราบนมัสการ สนทนาธรรม ตามโอกาส โปรดสอบถามกำหนดการพระอาจารย์สุชิน เพิ่มเติมทีวัดคอนคอร์ดตั้งแต่บัดนี้ (เสียงเทศน์พระอาจารย์สุชินเรื่อง ประสบการณ์การเจริญสมาธิภาวนา)

Urgent: Ven Ajaan Suchin Pripoonno Abbot of Dhamma Satit Temple, Rayong Province, Thailand will visit and stay at Wat Concord on Tuesday, May 31st till Wednesday, June 1st to observe and encourage the monasteries with forest Thai tradition in the USA such as Wat Concord. Please consider this as an invitation to all devout Buddhists nearby to vist our monastery to pay respect, do Dhamma talks as schedule provided. Please call to check details of his schedule at our monastery. (His audio teaching 'Meditation Practice Experiences')

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.