การประชุมนัดพิเศษในโอกาศปีที่ 2,600 หลังจากพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้: งานพิเศษนี้จัดขึ้นในที่ 16 พฤษภาคมนี้ในโอกาสวันวิสาขบูชา (ตามข้อตกลงที่ประชุมสามัญ 54/115) (จัดโดยคณะผู้แทนถาวรของประเทศศรีลังกา ได้รับการร่วมมือจากคณะผู้แทนถาวรของประเทศบังคลาเทศ, ภูฏาน, กัมพูชา, จีน, อินเดีย, ญี่ปุ่น, ลาว, มองโกเลีย, พม่า, เนปาล, ปากีสถาน, ฟิลิปปินส์, เกาหลีใต้,ไทย และเวียดนาม) กล่าวสุนทรพจน์โดยเลขาธิการสหประชาชาติ

UN special assembly at the event marking 2,600 year after Buddha's enlightenment: Special events on the occasion of the Day of Vesak (16 May) (General Assembly resolution 54/115 (A/RES/54/115 )) (organized by the Permanent Mission of Sri Lanka, in cooperation with the Permanent Missions of Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, India, Japan, the Lao Democratic People’s Republic, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, the Philippines, the Republic of Korea, Thailand and Vietnam) Remarks by the Secretary-General (Running time: 01:52:33)

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.