ท่านสามารถติดตามอัปเดตบทความ เสียงเทศนาและประกาศจากทางวัดได้ผ่าน Facebook และ Twitter โดยกดlike หรือ follow บนหน้าของเรา Wat Concord เพียงเท่านี้ท่านก็มีส่วนในการเผยแผ่ธรรมะ ไปสู่เพื่อน หรือญาติมิตรของท่าน ขอให้อานิสงค์แห่งการให้ธรรมเป็นทานนี้จงมีส่วนให้ท่านได้สมประสงค์ในความปราถนาที่ประกอบด้วยธรรมด้วยเถิด

You may follow our updates on articles, teaching audio or vdo, or the monastery announcement via our Facebook and Twitter page by click 'Like' or 'Follow' on our page. Just by doing that you would be a part to distribute Dhamma to your friends and family. May all the merits of giving dhamma as dana to support you all be successful in whatever you rightfully desire. 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.