Article Index

(English version) เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน เกิดขึ้นวันเพ็ญเดือนหกเดียวกันอย่างน่าอัศจรรย์ วัดพุทธธัมมธโร หรือวัดคอนคอร์ด ขอเชิญชวนญาติธรรม มาร่วมงานบุญวิสาขบูชา ตามกำหนดการดังนี้

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2554,  

07:00 PM จัดทำวัตรสวดมนต์-สวดธรรมจักร-สวดอิติปิโส 108 จบ-สวดทิพย์มนต์ 9 จบ (สวดมนต์ข้ามคืน)

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2554 

06:00 AM นั่งสมาธิภาวนา-ทำวัตรเช้า-สวดมนต์-แผ่เมตตา

10:30 AM ทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

12:15 PM ฟังพระธรรมเทศนา-ถวายสังฆทาน-ถวายผ้าป่าสามัคคี-เวียนเทียน

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2554 

07:00 PM ทำวัตร-สวดมนต์-นั่งสมาธิภาวนา-แผ่เมตตา-เวียนเทียน 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.