“วรภัทร์ ภู่เจริญ” นักวิทยาศาสตร์นาซ่า นำหลักการบริหารแบบพุทธะ หาสติควบคุมความคิด จิต พาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ปูนซีเมนต์ไทยและการบินไทย ประสบความสำเร็จมาแล้ว การบรรยายธรรมต่อไปนี้ชื่อ เคล็ดลับสุขได้อีก เยอะเล้ย แนะนำการนำและทำความเข้าใจเทคนิคการภาวนาทางพุทธศาสนาและความสุขที่จะได้รับ

Vorabhat Bhucharoen a former NASA scientist who applies a buddhist style management to business organizations such as Siam Cement and Thair Airways by using mindfulness to manage our thoughts, our minds and brought them to their excellence. This dhamma lecture 'Secret to (More) Happiness' suggests applications and comprehension of Buddhist mind practice techniques and the happiness as the outcome. 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.